پاورپوینت بررسی تغییرات میزان مرگ و میر در شرایط مختلف

پاورپوینت بررسی تغییرات میزان مرگ و میر در شرایط مختلف

پاورپوینت بررسی تغییرات میزان مرگ و میر در شرایط مختلف

پرفسور1979  McKeown Thomas :

بررسی تغییرات میزان مرگ و میر در شرایط مختلف

زمینه بیماری های عفونی نظیر سل، سیاه سرفه و سرخک

وقوع کاهش در میزان مرگ و میر مدت ها قبل از ارائه درمان و برنامه های واکسیناسیون

مهم ترین دلیل کاهش میزان مرگ و میر

وقوع تغییرات اجتماعی در جامعه نظیر بهبود شرایط زندگی، سیستم فاضلاب، دسترسی به آب سالم، تغذیه بهتر و کاهش تعداد اعضاء خانواده

(1996، Tarlov):

درمان های پزشکی تنها به میزان 17 درصد در دستیابی به افزایش طول عمر نقش داشته اند

 

اسلاید ها =21


خرید آنلاین